Gıda Ürün Etiketi Hazırlama

Hazır gıda ambalaj etiketini Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlıyor ürününüzün tabi olduğu mevzuat, yönetmelik ve tebliğler hakkında bilgilendirme hizmeti yapmaktayız.

 

 • Ürün etiketlerinin mevzuata uygun oluşturulması ve tasarımı

 

Gıda Etiketleme uyumluluk yükümleri

Ambalajların gıda paketlemesinin temel görevleri, gıda ürünlerini dış etkilerden ve hasarlardan korumak, gıdanın içeriğini, besin değerlerini korumak, tüketim sırasında hala sağlıklı olmaları sağlamak ve Etiketleme bilgileri vasıtasıyla tüketicileri gıdanın içerik ve besin bilgileri hususunda bilgilendirmektir.

 

Gıda etiketini; Gıdanın Kimlik Kartı olarak niteleyebiliriz. Gıda etiketi Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine uygun olmak zorundadır. Etiket bilgileri, özellikle sağlık bakımından ve ekonomik, sosyal çevre ve etik açıdan son tüketicinin bilinçli seçim yapması ve gıdanın güvenilir kullanımına olanak sağlayacak şekilde tüketici sağlığının ve menfaatlerinin en üst seviyede korunmasını gözetmesi elzemdir. Bu zorunlu gerekliliklerin karşılanmaması ürünlerin geri toplanması dolayısıyla marka güvenilirliğini riske atabilir ve tüketicinin sağlık sorunları yaşamasına sebep olacak ciddi sonuçlar doğurabilir.

Gıda Etiketlerinde Bulunması Zorunlu Bilgiler

Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki istisnalar saklı kalmak kaydıyla;

 1. a) Gıdanın adı,
 2. b) Bileşenler listesi,
 3. c) Alerjen bileşenler veya alerjen işlem yardımcıları,

ç) Belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının miktarı,

 1. d) Gıdanın net miktarı,
 2. e) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi,
 3. f) Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları,
 4. g) Dokuzuncu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi,

ğ) Kayıt işlemine tabi olan gıda işletmelerinde üretilen veya ambalajlanan gıdalar için, gıdanın üretildiği veya ambalajlandığı gıda işletmesinin işletme kayıt numarası,

 1. h) Menşe ülke,

ı) Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse, gıdanın kullanım talimatı,

 1. i) Hacmen %1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde hacmen gerçek alkol derecesi,
 2. j) Beslenme bildirimi,

Bilgileri zorunlu olarak etiketlerde yer alacak.

Zorunlu etiket bilgileri ambalaj üzerinde veya ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde bulunduğunda, bu bilgiler açıkça okunabilir olması sağlanacak şekilde belli punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak yazılacak.

Gıda Etiketi Hazırlama verdiğimiz hizmet kapsamı

Ürün ambalajı üzerindeki bilgilerin uygunluğu kontrol edilir. Etikette bulunması zorunlu bilgilerin Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine, ürünün dahil olduğu tüm yönetmelik ve tebliğlere, kodekslere (TGK, EU), Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik hükümlerine uygunluğu kontrol edilir.

 

Böylece ürün ambalajında tanımlayıcı bilgilerin, şekillerin, işaret ya da gıda etiketlerinizde bulunması zorunlu bilgilerin yönetmeliklere uygun olması ve tüketicilerinize doğru bilgilendirme yapılması hususunda hizmet vermekten memnuniyet duyacağız.