İşletme İçi Laboratuvar (Kimya,Mikrobiyoloji,Girdi Kontrol)Kurulum Danışmanlığı

1.

  • İşletme İçi Kimya, Mikrobiyoloji, Girdi Kontrol laboratuvarları planlanması,
  • Laboratuvar cihazları ve ekipmanlarının temini,
  • Laboratuvar için kalite sisteminin kurulumu
  • Laboratuvar sarf malzemelerinin temini

2.

  • Laboratuvar çalışma kuralları Eğitimi
  • Laboratuvar Analizleri Eğitimi

3.

  • Firmanın ürünlerini Akredite kuruluşlarda analizleri yaptırılmaktadır.